O nás

Co je pozoruhodné na WIMEN? WIMEN je nezávislý nepolitický network sdružující odbornice, které si v tomto rámci vyměnují své profesní odborné zkušenosti. WIMEN jim poskytuje volný prostor k vypracovaní pozic, pro sebereflexi a pro další osobní rozvoj. WIMEN se tématicky zaměřuje na oblasti: + Mobilita + Energie + Ekologie + Veřejný prostor Podstatným úkolem je umožnit svobodnou volbu při rozhodování, což je možné prezentováním nejrůznějších přístupů a reflektováním rozdílných specializací zúčastněných odbornic. V našem networku jsou rozdílé pozice zviditelněny, a i pozice, které jsou zdanlivě protichůdné, mohou bez výhrad stát vedle sebe. Náš network přispívá k tomu, že je možné veřejně diskutovat o rámcových podmínkách a plánovat změny. Všeobecně udává WIMEN nové trendy a tyto jsou pak představeny i veřejně. Naše plánováni i konání je vždy vedeno myšlenkou na udržitelný rozvoj, šetření dostupných zdrojů energie, respekt a komplexní přístup. WIMEN byl založen v roce 2011 jako volný network, který je nyní veden jako spolek. Zájemkyně mají možnost se s námi při 1-2 setkáních seznámit, aby si udělaly představu, zda se chtějí stát našimi členkami či zda raději chtějí s námi kooperovat v jiné formě. Jsme nezávislý spolek se všemi příslušnými výhodami a nevýhodami. Jednou z výhod je, že jsme zodpovědné jen samy sobě a svým zásadám. Nevýhodou je, že se musíme samy financovat – přes členské příspěvky a projekty. Chceme se růst do výše, zvolit formu štíhlé organizace a vyčkat, jak daleko se dostaneme.