Přijímací kritéria

Přijímací kritéria Přihlášení u WIMEN (Women In Mobility & Energy, Environment Network) www.wimen.at 1) Kontakt je možný buď mailem přes náš network - verein@wimen.at nebo osobně na některém z našich pravidelných setkání ve Vídni. 2) Účast na jednom ze setkání našeho networku nebo na jedné z „poledních tabulí“. Účast na našem setkání vám poskytne příležitost k osobnímu setkání a k tomu, aby jste si utvořily první představu o tom, co děláme, čím se v networku zabýváme (netýká se samozřejmě účastnic ze spolkových zemí a ze zahraničí). 3) Žádost o přijetí do spolku WIMEN. Od ledna 2012 jsme oficielně registrovány jako spolek. Zájemkyně mají možnost nás při 1-2 setkáních networku osobně poznat, aby se poté mohly rozhodnout, zda se chtějí stat našimi členkami anebo zda s námi chtějí kooperovat na jiné úrovni. Rády vás osobně informujeme o možnosti členství a o členských poplatcích. Možnosti online-spojení: jen pro členky: 1) můj profil: Formulář si vyžádejte přes verein@wimen.at Vámi zaslané informace pak zveřejníme v interním fóru pro členky. 2) osobní přístup: Pokud vyjáříte souhlas s ochranou dat a podmínkami pro užívání naší webové stránky, zašleme vám vaše osobní data pro přihlášení (password). Potom si můžete zřídit svůj osobní blog nebo se jinak aktivně prezentovat v našem networku*. * Správce networku si přitom vyhrazuje právo vaši žádost o přijetí zamítnout bez nutnosti udání důvodů.