Komentáře k WIMEN

Vera Fochler: WIMEN je pro mne fórum pro výměnu informací a zkušeností, které přesahují profesní rámec. Těším se na neotřepané názory a podněty a taky na to, jak se tento network rozroste. Bente Knoll: WIMEN je skvělý network pro odbornice z nejrůznějších oblastí, pro které jsou důležitá témata jako mobilita, energie a životní protředí a které mají zájem o výměnu nazorů a zkušeností v tolerantní atmosféře. Andrea Grabher: Vždy se těším na akce pořádáné tímto networkem, na které dojíždím z Grazu. Setkávám se tam s ženami různého věku z nejrůznějších profesních oblastí. Naše diskuze jsou otevřené a tolerantní, i když nemáme vždy stejný názor. Vzájemně prezentujeme své nápady k aktuálním otazkám a pak pracujeme na společných řešeních: kompetentně, s koncentrací a komplexně. Sandra Wegener: Těší mne, že přes osobní kontakty se vytvoří pracovní vztahy, v nichž společné úsilí a cíle stojí v popředí činnosti, a práce je tímto obohacena. Pozitivní atmosféra ve WIMEN je velmi inspirující k tomu stát se členkou tohoto networku. Margaret Carter: Já sama jsem člověk, který miluje práci v networku. Networky jsou tím silnějsí, čím více lidí v nich pracuje a síla jednotlivce je pro network velkým přínosem. Stala jsem se členkou WIMIN jak z profesních, tak z osobních důvodu. Disponuji znalostmi a informacemi, o které se chci podělit s ostatními. Jde mi také o to, abych profilovala svůj osobní network v Rakousku a napojila ho na své ostatní profesní kontakty ve světě. Vím, že společnou prací si pomáháme nejen navzájem, ale že také přispíváme k tomu, aby se věci zrealizovaly a došlo ke změnám v širším měřítku. Gabriele Tupy: Můj první impuls: nejde mi o osobní zisk, můj obdiv patří celému NETWORKU. WIMEN stojí na silné kompetenci plynoucí z propojení žen profesionálek, je to network, který dává ženám silný hlas při koncipování veřejného prostoru a mobility. Jestliže tento hlas pro podporu ženských zájmů a potřeb správně využijeme, můžeme důsledně ovlivnit utváření veřejných prostor i mobilitu. Města budoucnosti v sobě hmatatelně nesou ženský rukopis: hodně zelených prostorů, společných zahrad, široké chodníky a cyklistické stezky, společné prostory pro setkání a interakci všech generací. Moje vize: WIMEN rozhodně přispěje k vytvoření měst budoucnosti, k zajištění optimálního životního prostředí pro příští generace. Christiane Edegger: Jsem přesvědčena o tom, že vedle toho, že se seznámím s mnoha pozoruhodnými ženami a dostanu mnoho odborných impulsů, mi může WIMEN poskytnout mnoho důležitých kontaktů k mému profesnímu přeorientování.