Cíle a úkoly

Naším cílem je poskytnout prostor...: + pro (interdisciplinární) diskuze + pro prezentování a rozvinutí vlastních témat a nosných myšlenek + pro nalézání a společné formování nových témat a oblastí zájmu + pro prohloubení tématu gender + pro zábavu! Pro náš přístup je charakteristický princip „bottom-up“ (zdola nahoru) spíše než „top-down“ (shora dolů). Klademe silný důraz na „MY“ v tématech energie, ekologie, mobilita a naším cílem je „společný hlas“. Co může WIMEN poskytnout? WIMEN začal jako nový, mladý network, který se díky ústní propagandě rychle rozrostl. Naše první setkání se uskutečnilo 14. 3. 2011. Od té doby pořádáme pravidelně diskuze a pořádáme akce, kde se odbornice mohou setkávat a vyměňovat si zkušenosti. Další akcí, která se těší mimořádné oblibě, jsou naše neformální „polední tabule“, společné obědy, které svoláváme v pravidelných intervalech.