Správce & podmínky užívání

Správce - data spolku Jméno spolku: WIMEN – spolek pro propojení a odborný přínos z pozic ženské expertízy v oblasti mobility, ekologie, energie a veřejného prostoru. Místo: Vídeň Registr. číslo: 867093376 Mail: verein@wimen.at Telefon: 01/89 00 019 Fax: 01/89 00 019-15 c/o: Research & Data Competence OG Adresa: Wiedner Hauptstraße 39/Hofgebäude, 1040 Wien Österreich Zákonné zástupkyně: Předsedkyně: Mag. Susanne Wolf-Eberl Zástupkyně předsedkyně: Vera Fochler Zapisovatelka: Ing.Dr. Bente Knoll Zástupkyně zapisovatelky: Gertraud Oberzaucher,MAS Pokladnice: Dr.Andrea Grabher Zástupkyně pokladnice: Mag.Karin Konecny V širším předsednictvu jsou dále zastoupeny: Ing. Hemma Bieser, MSc Mag. Margarita Kohl, Dr. Astrid Segert, Dr. Christina Chaloupka-Risser, Gabriele Tupy Podmínky užívání: Obsah našich webových stránek je k volnému užití a slouží výhradně k informačním účelům. Výběrem obsahů na webových stránkách nedochazí v žádném případě k závazné právní smlouvě mezi provozovatelkou a uživatelkou. Pozdější možné smlouvy mezi provozovatelkou a uživatelkou podléhají ve všech případech předběžnému uvážení a rozhodnutí uživatelky. Copyright/Ručení: Vzhledem k technickým specifikacím internetu nelze převzít ručení za obsah, autentičnost, správnost a kompletnost informací publikovaných na internetu. Taktéž neexistuje ručení za dostupnost nebo provoz předmětné homepage a jejího obsahu. Jakékoliv ručení za bezprostřední či sprostředkované škody, nezávisle na příčině, plynoucí z užívání či z nedostupnosti dat a informací obsažených na této homepage je vyloučeno, je-li to právně možné. Obsah této homepage je právně chráněn autorským právem. Veškeré informace jsou určeny jen pro osobní potřebu. Každé další užití, zejména jedná-li se o ukládání dat, datových bank, rozmnožování či jakoukoliv jinou formu obchodního využití, jakož i předání třetím osobám či předání v přepracované formě, je bez svolení provozovatelky zakázáno. Hyperlinky k web-blogu jsou povoleny. Každé propojení jednotlivých stránek naší nabídky s cizími stránkami je zakázáno, stejně tak i užití našich RSS-feeds na cizích stránkách. Ochrana dat: Osobní data zveřejněná na našich stránkách (jméno, adresa, e-mailová adresa) jsou k dispozici, děje-li se tak s předchozím svolením. Využívání nabídek a služeb je možné vždy bez udání osobních dat. Vyžívání kontaktních dat, zveřejněných správcem, třetími osobami k přeposílání nevyžádaných reklamních a informačních materiálů je důrazně zakázáno. Provozovatelky této homepage si vyhrazují právo uplatnění právních kroků v případě nežádoucích zásilek reklamního charakteru, např. přes spam-maily. Ručení za links (odkazy): Tento web-blog obsahuje odkazy (links) na externích stránky třetích osob, na jejichž obsah nemáme žádný vliv. Proto není možné převzít ručení za tyto cizí stánky. Za obsahy těchto stránek ručí vždy jejich provozovatel či ten, kdo je nabízí. Propojené stránky byly kontrolovány v momentě zveřejnění a propojení na možné právní přestupky, protiprávní obsahy nebyly v momentě zveřejnění či propojení nalezeny. Permanentní kontrola zmíněných links není bez konkrétního udání podezření na právní přestupek možná. Bude-li právní přestupek znám a zveřejněn, budou konkrétní links okamžitě odstraněny.